Kolorowa Inicjatywa

Kontakt

Fundacja Kolorowa Inicjatywa

REGON: 380000095
NIP: 8992843928
KRS: 0000727936

Adres:
ul. Igo­ra Stra­wiń­skie­go 1/17
52–129 Wro­cław

Niepubliczna Szkoła Podstawowa
dla Dzieci z Zaburzeniami
ze Spektrum Autyzmu
Kolorowa Akademia

Adres:
Ale­ja Pra­cy 24
52–232 Wro­cław

Tele­fon:
+48 531 334 232

E‑mail:
[email protected]

Godzi­ny otwar­cia:
7.30 — 16.00