Płatności

FUNDACJA KOLOROWA INICJATYWA

KRS 0000727936

Rachu­nek ban­ko­wy
39 1090 2516 0000 0001 3714 4326

Bank odbior­cy
San­tan­der Bank Pol­ska S.A. 21 O. we Wrocławiu

Adres odbior­cy
ul. IGORA STARWIŃSKIEGO 1/17
52–129 WROCŁAW